Til startsiden Udskriv side


Generalforsamling

Stenstrup Antenneforening

På Stenstrup Plejehjem

Onsdag d. 11. april 2018 - kl. 19.30

 

Du indbydes hermed til at deltage i den ordinære generalforsamling for Stenstrup Antenneforening med flg. dagsorden:

1.   Velkomst

2.   Valg af dirigent

3.   Valg af stemmeudvalg

4.   Formandens beretning

5.   Forelæggelse af revideret regnskab

6.   Fastsættelse af kontingent

7.   Indkomne forslag

8.   Valg til bestyrelsen. På valg er: Henning Nielsen - modtager genvalg

                                                 Thomas Hollænder – modtager genvalg

                                                 Daniel Johansen - modtager genvalg

9.   Valg af revisor. På valg er: Ove Hollænder – modtager genvalg

10. Valg af bestyrelses- og revisorsupleant:

     Bestyrelsessupl.: Lars Juul modtager genvalg

     Revisorsupl.:       Lars Juul modtager genvalg

11. Eventuelt

Eventuelle forslag bedes indleveret til formanden Teglbakken 39 senest d. 1. april.

P.b.v.

Henning Nielsen

Formand

 


Stenstrup Antenneforening | Teglbakken 39 | 5771 Stenstrup | Tlf.: 6226 2325 | E-mail: